Takarbete Kv. Sandvången i Landskrona

Projekt: Takarbete så som takrenovering och takläggning av 1460 kvm tak
Beställare: Landskornahem
Projektår: 2016

Beställare: AB Landskronahem
Den 26 juni 1942 höll AB Landskronahem sitt första styrelsemöte. Landskrona Drätselkammares bostadskommitté hade lagt ett förslag till stadsfullmäktige och den 20 april 1942 bildades en nytt Kommunalt bolag, vars främsta syfte var:
”att övertaga och förvalta de nu planerade bostadshusen men också att framdeles, om så befinnes lämpligt, övertaga eller förvalta de bostadshus, som nu ägas av staden.”

Kv. Sandvången – Barnvänligt med parkkänsla
Barnvänligt och mycket attraktivt område med stora parkliknande grönytor. Diverse servicebutiker och förskola finns i området samt goda bussförbindelser. Cykelavstånd till skola, havet och centrum.

Senast uppdaterad 29 mars 2022