Fasadrenovering

Vi på Helsingborgs Fasad & Kakel utför all typer av fasadrenovering på fastigheter i Skåne med omnejd. Ta kontakt med oss för rådgivning eller offert. Besök även våra andra sidor som är mer inriktad på specifika orter.

Fasadrenovering är en vital del av fastighetens underhållsarbete. Det är en process som innefattar reparation och uppfräschning av fasadens yta för att öka fastighetens estetiska värde och förbättra dess skydd mot olika väderförhållanden. En välutförd fasadrenovering kan inte bara förbättra fastighetens utseende utan också öka dess värde och hållbarhet på lång sikt.


Fördelar med att renovera fasaden

Skydd fuktskador och mögel

Fasadrenovering hjälper till att skydda fastigheten mot olika väderförhållanden såsom regn, vind och snö. En välutförd fasadrenovering förhindrar även vatteninträngning och därmed minskas risken för fuktskador och mögeltillväxt.

Förbättrar fastighetens utseende

En fasadrenovering kan hjälpa till att förbättra fastighetens utseende och öka dess estetiska värde. En renoverad fasad ger fastigheten ett mer professionellt och attraktivt utseende som kan locka fler kunder och potentiella köpare.

Ökar fastighetens värde

En välutförd fasadrenovering kan öka fastighetens värde på lång sikt. Genom att förbättra fastighetens utseende och skydda den mot olika väderförhållanden kan du öka fastighetens marknadsvärde.

Lägre underhållskostnader

En välutförd fasadrenovering kan hjälpa till att minska underhållskostnaderna på lång sikt. Genom att skydda fastigheten mot väderförhållanden och andra skador kan du minska behovet av reparationer och underhåll.

Ökar energieffektiviteten

En fasadrenovering kan också hjälpa till att förbättra fastighetens energieffektivitet. Genom att använda isoleringsmaterial och förbättra ventilationen kan du minska energiförbrukningen och därmed sänka dina energikostnader på lång sikt.
Vill du veta mer om hur vi arbetar med fasadrenovering?

Klicka här för att läsa mer om Fasadrenovering i  Landskrona

Klicka här för att läsa mer om Fasadrenovering i  Helsingborg

Klicka här för att läsa mer om Fasadrenovering i  Halmstad

Senast uppdaterad 21 mars 2023