Blästring

Vilken typ av blästring man använder till ett specifikt objekt bedöms främst efter objektets förutsättningar. Vi utför all sorts blästring mobilt ute hos kund både för företag och privatpersoner. Blästringsuppdrag kan vara allt från små till stora uppdrag, här följer några exempel:

  • fasader, trä, puts, grunder
  • broar, pelare, stålkonstruktioner
  • färg, klottersanering, båtar
  • asfalt, sanering, konst, pooler.
  • bitumen, balkonger och många fler.

MOBIL BLÄSTRING

Tack vare vår mobila blästringsutrustning kan vi utföra all sorts blästring ute hos dig som kund. Vi tar många olika blästringsuppdrag, för bland annat företag, bostadsrättsföreningar, försäkringsbolag och privatpersoner.

ISBLÄSTRING

Isblästring är en relativt ny sanerings metod vi använder oss av. Blästringsmetoden är skonsam mot ytan då den inte har någon slipande effekt. Torr-is blästring är miljövänlig då den på ett skonsamt sätt avlägsnar skiftande beläggningar och föroreningar, utan vatten och kemikalier. Dessutom är saneringen efter utförd isblästring minimal då det enda som återstår är materialet som blästrats ner. Isblästring används bland annat till sanering av mögel, sanering av brandskador, sanering av klotter och färgborttagning på plåt och aluminium. Det finns inga begränsningar på användningsområdet av isblästring.

VÅTBLÄSTRING

Vid våtblästring blandas blästermedlet med fuktande medel oftast vatten i syfte att minska dammet.

SANDBLÄSTRING

Blästring är ett effektivt sätt att grundligt avlägsna rost, smuts och lösa partiklar. Vilken typ av blästring man använder till ett specifikt objekt bedöms främst efter objektets förutsättningar.

Senast uppdaterad 25 mars 2022