Putsarbeten

PUTS

En annan av våra specialiteter är putsade fasader. Här kan vi åta oss allt från speciellt kulturklassade fastigheter till putsning av nyproduktioner.
En fasadrenovering kan omfatta enbart rengöring av fasaden genom högtryckstvättning. Renoveringen kan också innebära att man enbart lagar skadad puts och sedan färgar om fasaden med lämplig fasadfärg. Men om den putsade fasaden är i väldigt dålig kondition kan det bli nödvändigt att blästra ner all puts ända in till stommen och därefter putsa om fasaden så den får ett utseende enligt dina önskemål. Vi arbetar med all typ av puts. Vi kikar både på vad fasaden behöver och vad du som beställare vill uppnå. När det gäller tilläggsisolering kan vi tilläggsisolera på alla typer av underlag; puts, trä, tegel osv. Vi tilläggsisolerar med mineralull likväl som med cellplast. Syftet med putsen är inte bara att hålla ihop konstruktioner och skydda den bakomliggande väggen utan även att visa upp en vacker fasad.

KVASTNING

En puts som kvastats ut med exempelsvis en piasavaborste. Putsytan får borststruktur som kan ha varierande strykning.

SÄCKASKURNING

Säckaskurning används då man vill att strukturen och färgen av teglet i bakgrunden skall lysa igenom putsen.

TUNNPUTS

Puts med tjocklek på 2-8 mm. Det är en vanlig form av puts på nyproducerade villor idag.

TJOCKPUTS

Puts med tjocklek om minst 8 mm. Tjockputs används tex för att fylla ut ojämnheter i underlaget samt ge ytan önskad planhet och i vissa fall önskad ytstruktur.

SILICIUMCARBID

Siliciumcarbid sprutas på en ohärdad ytputs innan den torkat. Effekten blir en fasad som glittrar.

VENTILERAD FASAD

Ventilerad fasad är en två stegs fasad. Luftspalten mellan vindskyddsskivan och fasadskivan ventilerar ut den eventuella fukt som tar sig in bakom fasadskivan. Luftningen gör att ytterväggen kan andas.

Senast uppdaterad 25 mars 2022