Avtal och samarbetspartners

Avtal och samarbetspartners

Genom att teckna skriftligt avtal förbinder sig parterna att fullfölja en eller flera överenskommelser, avtal och samarbetspartners. Detta avtal garanterar sedan att parterna ska utföra det som åligger var och en. Säkerställer att du som kund får det du har beställt, och att vi som företag vet vad som förväntas av oss. Följer gengse regler vad gäller avtal vid beställning, leverans, betalning, vad som ska innefattas i arbetet, vem som står för material, vilket material som ska användas, etc. Vi vill vara ett ledande företag inom vår kompetens i Skåneregionen, ett namn kunden känner igen och kan ha tilltro till.

Ramavtal

Ramavtalet reglerar vilka produkter och tjänster leverantören ska kunna leverera. Det talar också om vilka priser och villkor som ska gälla. Priser, produkter eller tjänster kan dock uppdateras enligt fastställda villkor. Avropsavtal är ett ramavtal mot vilket man sedan avropar, dvs gör beställningar utan behov av ytterligare avtal.

Senast uppdaterad 07 juli 2022