Våra tjänster

Soderpunkten 1

Byggservice

Utför alla slags reparationer och underhållsarbeten - I takt med efterfrågan från våra kunder ökar har vi nu skapat en ny avdelning, Byggservice. Vi har kunniga, engagerade och givetvis serviceinriktade hantverkare. Med högt kunskapsområde och vana att arbeta i hem och miljöer där annan verksamhet pågår samtidigt. Även löpande underhålls- och reparationsarbeten kan utföras. Vi utför alla slags reparationer och underhållsarbeten åt försäkringsbolag, statliga, kommunala och privata fastighetsägare. Kostnadseffektiva och trygga lösningar för alla.
Läs mer

Omfogning av tegel

Din husfasad kan avslöja en hel del om hur huset mår på insidan. Då det uppstår sprickor som är synliga så är detta en varningssignal att ta på allvar. Den som snabbt får en utvärdering av bakomliggande orsaker kanske slipper en större renovering med omfogning och murning av fasaden. Om man däremot inte tar reda på varför fasadens puts har börjat krackelera kan mer omfattande åtgärder bli nödvändiga istället för vad som kanske hade kunnat sluta med en enkel fogning.
Läs mer
Omfogning Av Tegel St Clemensgatan I Hbg
Fasad O Kakel Kakel O Klinkerarbeten

Kakel- och klinkerarbeten

Vad är skillnaden mellan kakel och klinker? Vi är nog många som ställt oss den frågan. En del av oss har hittat svaret medan andra fortfarande söker. Tillhör du den senare nämnda skaran? Lugn, du ska också få veta. Klinkerplattor har tätare sammansättning än kakelplattor. Detta ger en högre hållfasthet och slitstyrka.
Läs mer

Murningsarbeten

Grundstommen i företaget och där allt började vid företagets start 2009. Sedan en tid tillbaka utför vi alla typer av mur & putsarbeten, våra hantverkare hanterar och utför med god kvalité, blockmurning, tegel och alla typer av putsbruk. Inget jobb är för litet eller för stort. Med en uppsättning av ca 20 murare kan vi ge den bästa servicen åt alla mellan privata och de största byggnadsfirmorna.
Läs mer
Vipan Hbg 2016 Fasad 1
Vipan Hbg 2016 Fasad

Putsarbeten

En annan av våra specialiteter är putsade fasader. Här kan vi åta oss allt från speciellt kulturklassade fastigheter till putsning av nyproduktioner. En fasadrenovering kan omfatta enbart rengöring av fasaden genom högtryckstvättning. Renoveringen kan också innebära att man enbart lagar skadad puts och sedan färgar om fasaden med lämplig fasadfärg.
Läs mer

Måleriarbeten

Måleriarbeten har alltid varit en del av vårt koncept men oftast genom underleverantörer. I takt med att vi har velat säkerställa kvalité och servicen mot våra kunder som med tiden även efterfrågar målning av lägenheter, butiker och såklart även fasader så har vi nu sedan starten av 2016 även målning inom det egna huset.
Läs mer
Fasad O Kakel Maleriarbeten
IMG 0586

Mura skorstenar

Vanliga orsaker till att man måste utföra en skorstensrenovering är att teglet vittrat sönder eller fått sprickor. Dåliga fogar är ett annat problem som brukar uppkomma. Ofta märker man inte dessa problem utan problemen brukar pågå under en längre tid. Skorstenen måste i värsta fall kanske renoveras och muras om. Man får helt enkelt riva ner skorstenen och mura en ny. Därför bör man besöka sitt tak och undersöka skorstenen med jämna mellanrum för att slippa onödigt dyra renoveringskostnader.
Läs mer

Blästring

Vilken typ av blästring man använder till ett specifikt objekt bedöms främst efter objektets förutsättningar. Vi utför all sorts blästring mobilt ute hos kund både för företag och privatpersoner.
Läs mer
Fasad O Kakel Slagthuset Forbesiktning Av Vaggar 2
Byggställning

Balkongrenoveringar

Ett vanligt problem med balkongers betongkonstruktioner (armering) i dag är karbonatisering. Karbonatisering är en process där luftens koldioxid reagerar med betongens kalciumhydroxid, varvid betongens ph-värde sjunker och skyddet för armeringen försämras. När karbonatiseringen når armeringsjärnen börjar de så småningom att rosta.
Läs mer

Fasadrenovering

Vi arbetar brett med olika typer av fasader och renovering av dessa. Vanligtvis upptäcks behovet av fasadrenovering genom att man ser sprickor eller skador på fasaden, men även om man märker av problem innanför fasaden i form av mögel eller varierande värme inomhus. Läs mer här om fasadrenovering!
Läs mer
Fasadrenovering Landskrona