Omfogning av tegel

Din husfasad kan avslöja en hel del om hur huset mår på insidan. Då det uppstår sprickor som är synliga så är detta en varningssignal att ta på allvar. Den som snabbt får en utvärdering av bakomliggande orsaker kanske slipper en större renovering med omfogning och murning av fasaden. Om man däremot inte tar reda på varför fasadens puts har börjat krackelera kan mer omfattande åtgärder bli nödvändiga istället för vad som kanske hade kunnat sluta med en enkel fogning. Dessutom ska man vara medveten om att en sliten fasad kan läcka in fukt som till sist leder till större skador som hade kunnat förhindras på ett tidigare stadium.

 Vi är förstås gladast om vi kan vara med på ett tidigt stadium för att hjälpa dig att spara både tid och pengar. Om det ändå är så att en totalrenovering med omfogning och murning kommer att krävas så har vi den kunskap och erfarenhet som du behöver för att kunna säkra dig om att få ett arbete med kvalitet och lång hållbarhet.

 Kalk och cement kommer från samma råvara, nämligen kalkberg. I förädlingen bränns kalken i ugnar. Beroende på hur hög temperaturen är innan kalken plockas ut blir det antingen kalkbruk eller cementbruk.

 Cementbruk har en mycket högre tryckhållfasthet än kalkbruk. Rätt val av brukssort är avgörande för hur lång den tekniska livslängden blir. Större differenser i murverkets hållfasthet kan nämligen leda till sprickbildningar.

 Bruk och bruksutformningar

Majoriteten av alla tegelfasader i vårt verksamhetsområde är murade med ett bruk och efterfogade med ett annat. Detta var ett sätt för arkitekterna att uttrycka sig och dekorera fasaderna. Fogen utgör 20% av fasadens yta och gör därmed stor skillnad för det visuella intrycket. Vid omfogning av tegelfasader är det därför viktigt att välja rätt kulör på bruket samt att applicera bruket med rätt uttryck.

Senast uppdaterad 25 mars 2022