Mura skorstenar

Renovering och underhåll av skorsten
Vanliga orsaker till att man måste utföra en skorstensrenovering är att teglet vittrat sönder eller fått sprickor. Dåliga fogar är ett annat problem som brukar uppkomma. Ofta märker man inte dessa problem utan problemen brukar pågå under en längre tid. Skorstenen måste i värsta fall kanske renoveras och muras om. Man får helt enkelt riva ner skorstenen och mura en ny. Därför bör man besöka sitt tak och undersöka skorstenen med jämna mellanrum för att slippa onödigt dyra renoveringskostnader. Hus har också olika typer av skorstenar men med rätt kunskap lagar vi skorstenen på rätt sätt.

Underhåll av skorstenen
Foga om skorstenen är något dom flesta behöver att göra förr eller senare. Tegelstenar och fogar blir ju naturligtvis påverkade av vår miljö och vårt skiftande klimat. Med åren så syns till slut dom skador som har uppstått och påverkar i värsta fall även skorstenens funktionalitet . Förläng din skorstens livslängd genom att foga om och byta ut frostsprängda och spruckna tegelstenar. Vi gör din skorsten hel och fungerande igen med vårt underhåll.

Skorstenshuv
Passa på att montera ett skorstenshuv på din skorsten när vi ändå är där. Vi mäter och skräddarsyr en skorstenshuv just för din skorsten. Ett skorstensskydd skyddar din skorsten från snö & regn och annat som kan tränga ner i din skorsten och orsaka kondens, frostsprängningar och andra typer av skador. Har man fått en fuktig skorsten så kan det ge en grogrund för mögel och annan påväxt som trivs i fuktiga miljöer. Monterar man ett skorstenskydd så kan man undvika dessa problem. Skorstenen är för det mesta också en del av husets ventilationssystem så det är väl investerade pengar. Var på den säkra sidan och låt oss montera en måttanpassad skorstenshuv på din skorsten.

Senast uppdaterad 25 mars 2022