Certifieringar och behörigheter

Ventilerade fasadsystem

Uppbyggnad av ventilerat fasadsystem

I mars 2010 utbildades personal hos Helsingborgs Fasad & Kakel AB i ventilerade fasadsystem. En grundläggande och omfattande utbildning StoVentec genom Sto Scandinavia AB.

Ventilerat

Allvarliga fuktproblem i ytterväggar med regelstomme av trä och fasadskikt av puts på isolering har under senare delen av 2000-talet konstaterats i Sverige. Ett alternativt byggsätt för den putsade fasaden är att putsa mot ett skivunderlag som sitter monterat mot läkt så att en luftspalt bildas. Om spalten i över och underkant kan kommunicera med utomhusluften så kommer vind och temperaturskillnader att få luften i spalten att strömma så att en luftomsättning uppstår. Därmed kan skadlig fukt genom konvektion transporteras bort från väggen.

Behörighet vattentäta våtrum

Byggkeramikrådet har inget ansvar för det behöriga företagets arbete och kan heller inte stå till svars för eventuella fel som kan uppstå. Allt ansvar för entreprenaden och att åtgärda eventuella reklamationer ligger hos det behöriga företaget.

Minst en våtrumsansvarig arbetsledare har gått Byggkeramikrådets kurs 1, teoretisk tätskiktskurs samt kurs 2, entreprenadjuridik och byggkeramiska grundkunskaper. Båda kursernas prov ska vara godkända.

  • Personal som utför tätskiktsarbeten enligt Branschreglerna har genomgått Byggkeramikrådets kurs 1, teoretisk tätskiktskurs med godkänt prov samt kurs 3, praktisk tillämpning av godkända konstruktioner.
  • Företaget ansökt om behörighet och har registrerats.
  • Plattsättare anställda i ett behörigt företag får en fotolegitimation utfärdad av Byggkeramikrådet.

Länsförsäkringar

Helsingborgs Fasad & Kakel har givetvis full ansvarsförsäkring genom.

Miljö och kvalité

För oss går kvalité och miljö hand i hand. Vi arbetar idag i enlighet med kvalitetssäkringssystemet ISO 9001 samt miljöledningssystemet ISO 14001
Varför Miljöpolicy?
Vi på Helsingborgs Fasad & Kakel anser det inte bara vara en nödvändighet utan även en skyldighet att värna om vår miljö. Vi är ett företag i framkant och framtiden innefattar miljön i allra högsta grad. Därför är det en självklarhet för oss att ha en miljöpolicy som vi arbetar efter.

HLR-utbildning

Överlevnad vid hjärtstopp i samband med plötsligt oväntat hjärtstopp är beroende av flera av varandra beroende komponenter. Medicinska riktlinjer lägger grunden för hur HLR skall utföras samt för vilka avancerade åtgärder som bör implementeras i handlingsplanerna.

ID06

Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen.
Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.
Samtliga arbetare inom företaget har ID06 brickor.

Syftet med ID06

Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning är framför allt för att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. ID06 har utarbetats av Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier och VVS Företagen med stöd av Byggcheferna/Ledarna, Byggnads, Målareförbundet och SEKO.
Läs mer om ID06.

Bas-P och Bas-U

Vi som företag gick utbildningen Bas P Bas U i Malmö.
Kursen hölls av Branschutbildnarna och kursintyg erhölls efter avslutad kurs.
Vi som företag anser att det är av största vikt att vara med till att ha säkra arbetsplatser och en trygg miljö för såväl medarbetare som våra kunder.
Vi anser det vara en självklarhet att hålla sig till lagar och förordningar som arbetsmiljöverket tagit fram.

Bas P Bas U bakgrund

”Dokumenterad Arbetsmiljöutbildning är obligatorisk för alla företag som utför bygg- reparations- renoverings- eller underhållsarbeten mot betalning efter den 1 januari 2011” Lagen omfattar samtliga företag inom el, tele, larm, snickeri, bygg, målning, rör, vvs, golv, kakel, fasad, plåt, ventilation, tak, städ, mark, schakt, gräv, ställning, montage etc.
(Lagen gäller även vid utförande av s.k. ROT-jobb). Den 1:e januari 2009 trädde den nya arbetsmiljölagen i kraft. Detta har säkert många undgått att uppmärksamma men den nya lagen innehåller ändringar som påverkar alla som skall bygga något det vill säga får rollen byggherre. Dock skiljer den på näringsidkare (företag) och konsumenter (privatpersoner) men är även gemensam i vissa fall. De nya ändringarna är till för att få bort slarvet på arbetsplatserna och förebygga samt förhindra olycksfall, förslitningar med mera.

Senast uppdaterad 07 juli 2022