Byte till luftad fasad, Råå

År: 2014
Projekt: restaurering av väggar ca 1000 m2

Senast uppdaterad 29 mars 2022