Oxhallen i Helsingborg

År: 2014
Projekt: renovering av tak, väggar och pelare

Senast uppdaterad 29 mars 2022