Omfogningsarbete av Höganäs vattentorn

Projekt: Projektet omfattar omfogningsarbete, tvättning, restaurering och underhåll av Höganäs vattentorn.
Projektår: År: 2016

Senast uppdaterad 29 mars 2022