Byte av fasadtegel i Ängelholm

År: 2014
Projekt: restaurering av ytterväggar 1500 m2

Senast uppdaterad 29 mars 2022