Renovering Söderpunkten i Helsingborg

Projekt: renovering av Söderpunkten
År: 2016-2017

Senast uppdaterad 29 mars 2022