Fasadfogning i Helsingborg

År: 2013
Projekt: restaurering av ytterväggar ca 10000 m2

Senast uppdaterad 29 mars 2022