Vi är en del av Fasadgruppen

Fasadgruppen har ingått avtal om att förvärva Helsingborgs Fasad & Kakel AB (”Helsingborgs Fasad”) och kommer därmed etablera sig i Helsingborgsområdet.

Mats Karlsson Och Kim Svensson

Mats Karlsson och Kim Svensson

Helsingborgs Fasad startades 2009 och bedriver fasadverksamhet inom bland annat mur och puts, kakel och balkonger. Projekt utförs framför allt i Helsingborg med omnejd, men även i andra delar av södra Sverige. Bolaget har byggt upp en stark lokal marknadsposition och har många privata och kommunala fastighetsägare som återkommande kunder. Helsingborgs Fasad har 14 heltidsanställda och omsatte preliminärt cirka 30 MSEK verksamhetsåret 2021.

”Helsingborgs Fasad blir ett perfekt komplement till Fasadgruppens befintliga verksamhet i Skåne, där vi tidigare saknat närvaro i Helsingborg. Bolaget kännetecknas av ett kompetent och drivet ledarskap med högt hantverkskunnande och en etablerad kundportfölj ", säger Mats Karlsson, affärsområdeschef för Fasadgruppen Syd.

”Det känns väldigt kul att bli en del av Fasadgruppen och fortsätta utveckla vår position i Helsingborgsområdet. Jag ser fram mot att jobba med de andra Fasadgruppsbolagen i södra Sverige genom att dela erfarenheter och hitta samverkansmöjligheter framåt”, säger Kim Svensson, vd för Helsingborgs Fasad.

Fasadgruppens avsikt är att fullfölja förvärvet av samtliga aktier i Helsingborgs Fasad under första kvartalet. Fasadgruppen kommer att finansiera förvärvet av samtliga aktier i Helsingborgs Fasad med tillgängliga kreditfaciliteter och egen kassa. Säljaren har åtagit sig att återinvestera en del av köpeskillingen genom att inom tre månader förvärva befintliga aktier i Fasadgruppen för ett belopp motsvarande 3 MSEK. Aktierna som förvärvas genom återinvesteringen är föremål för ett överlåtelseförbud (s.k. lock up-åtagande) under 12 månader.

För mer information, vänligen kontakta:
Pål Warolin, VD och koncernchef Fasadgruppen Norden AB, tel. +46 70 925 52 01.

Senast uppdaterad 28 mars 2022

Fler nyheter


Alla nyheter